Är arabiskt fullblod världens äldsta hästras?

Hästrasen arabiskt fullblod är en framavlad ras med ursprung i Mellanöstern och Arabiska halvön. Det är en av världens äldsta hästraser, som från början avlades fram av beduinfolket. De något ädlare arabhästarna har använts för att förädla andra hästraser i tusentals år, vilket har resulterat i att omkring 80 % av dagens hästraser kan ha influerats av arabiska fullblod.

Arabiskt fullblod är en mycket gammal ras

Rasen tros ha funnits i mer än 4000 år och anses därmed vara en av världens äldsta hästraser som framavlats av människan. Arabhästar, som de ibland kallas, lever också något längre jämfört med många andra hästraser.

Arabiskt fullblod beskrivs ofta som en elegant hästras som rör sig graciöst och vackert, med en nästintill flytande gångarter.

Karakteristiska drag

En normal mankhöjd (från mark till manken) för ett arabiskt fullblod är någonstans mellan 145 – 160 centimeter. Ryggen är kort och nacken något rundad. Nosprofilen är starkt karakteriserande för den här hästrasen på grund av dess inåtbuktande form. Även det lätt trekantsformade huvudet och den platta pannan är tydliga kännetecken för ett arabiskt fullblod. Det som kanske mest urskiljer de här hästarna är antalet revben, ländkotor och svanskotor, som vanligtvis är något färre hos en Arab än hos andra hästar. Det ”normala” för en häst är att ha arton revben, sjutton svanskotor och sex ländkotor. Ett arabiskt fullblod har istället sjutton revben, sexton svanskotor och fem ländkotor.

Arabiska fullblod finns i en rad färgställningar, men de förekommer inte i svart eller som tigrerad, det vill säga en småfläckig färgteckning vanlig hos hästrasen Appaloosa eller skäck (stora vita fält vanliga hos så kallade indianhästar).

Egenskaper och förekomst

Tack vare sitt ädla utseende och graciösa rörelsemönster, som kan bevittnas i detta klipp, omges det arabiska fullblodet av viss mystik. Detta till trots är de fantastiska allroundhästar som kan brukas till såväl ridsport som westernridning. Även distansritt fungerar mycket bra, då detta är en typisk ökenhäst som är utrustad med stor uthållighet.

Just uthålligheten var något som hyllades av befolkningen i de arabiska länderna. Det gjorde man bland annat genom att anordna olika typer av tävlingar som utsatte hästarna för diverse uthållighetsprov. På så vis kunde uppfödarna kunde visa upp sina arabiska fullblod, och deras berömvärda egenskaper, för gemene man.

Enligt myten har arabiska fullblod också ett hetsigt humör, men faktum är att detta är en utmärkt familjehäst. De har inte bara lång livslängd utan är dessutom motståndskraftiga och härdiga mot sjukdomar.

Historisk tillbakablick

Det finns lite olika teorier om det arabiska fullblodets utveckling. Det man med säkerhet vet är att det för omkring 4000 år sedan fanns hästar med tydliga likheter med de vi idag känner som arabiska fullblod. Dessa förekom främst på Arabiska halvön.

Enligt sägnen fångades ett sto in av Noaks sonsons sonson, vilket föranledde en högst selektiv avel. Dock höll beduinerna: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/beduiner] hårt på sina muntliga traditioner och skrev därmed aldrig ner hästarnas stamtavlor.

När historikern El Kelbi så satte sig ner för att berätta beduinernas historia år 786 e.Kr kunde han visserligen återge sådant som hade hänt mer än 3 000 år tillbaka, men det mesta var förstås sagor snarare än fakta.

Det finns även vetenskapliga teorier baserad på de fyra grundtyperna som utvecklats ur primitiva vildhästar under historien. En av dessa teorier pekar på likheten med det som kallas för ”häst typ 4”: en slank ökenhäst med ursprung i Västasiens stäpper. Den hästtypen mätte dock endast 110 – 120 centimeter i mankhöjd (till skillnad mot arabens 145 – 160 centimeter).

En mer modern motsvarighet skulle kunna vara den kaspiska miniatyrhästen med ursprung i Kaukasien. Enligt en annan teori ska denna hästtyp nämligen ha ingått i utvecklingen av rasen arabiskt fullblod genom avel med den något större turkmenska hästrasen.

Sedan finns det en tredje teori som säger att det arabiska fullblodet är ättling till den primitiva, numera utdöda, Tarpanen. Dessa levde vilt på Eurasiens stäpper samt i Europas skogar. Det här anses dock vara mer av en gissning än en seriös teori, då det ännu inte finns några bevis som stödjer trovärdigheten i detta påstående.

Källor

Min häst
YouTube
Wikipedia.org
Nationalencyklopedin

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *